Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

ΚΕΡΑΣΙΑ (γενικα)ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Rosaceae
ΓΕΝΟΣ: Prunus
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Prunus avioum
ΣΥΓΓΕΝΗ ΕΙΔΗ: •Prunus cerasus, βυσσινιά
•Prunus mahalep, υποκείμενο •Prunus pruticosa, 4ειδής - υποκείμενο•Prunus pseudocerasus, καλλιεργούμενο και υποκείμενο στην Ιαπωνία.
ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Δένδρο: φυλλοβόλο, μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο
Φύλλα: απλά, μεγάλα, κατ’ εναλλαγή, οδοντωτά, αδενοφόρα
Οφθαλμοί: ξυλοφόροι, απλοί ανθοφόροι, κάθε οφθαλμός περικλείει 1-5 άνθη, 1οφθαλμό / κόμβο
Άνθη: 5 σέπαλα, 5 πέταλα, 20-30 στήμονες, 1 ύπερο
Ωοθήκη: περίγυνη, μονόχωρη, 2 σπερματικές βλάστες, η μία εξελίσσεται σε σπέρμα
Καρπός: δρύπη, σχήμα σφαιρικό, σάρκα κίτρινη ως βαθυκόκκινη, τραγανή, μαλακή, εκπύρηνη ή ημιεκπύρηνη
Καρποφορία: πλάγια από απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς κυρίως σε λογχοειδή
Περίοδος καρποφορίας: καρποφορεί από το 4ο –6ο έτος
Παραγωγική ζωή: 40-50 χρόνια

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ-ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
…Οι περισσότερες ποικιλίες κερασιάς είναι αυτόστειρες και μερικές αλληλόστειρες
…Η σταυροεπικονίαση είναι απαραίτητη στην κερασιά και επιβάλλεται η συγκαλλιέργεια αλληλοσυμβιβαστών και συνανθουσών ποικιλιών
…Η διάταξη των επικονιαστριών:
2-4 σειρές κύριας ποικιλίας εναλλασσόμενες με ίσες σειρές της επικονιάστριας (50%)
κάθε 3η σειρά ξεκινώντας από την 2η σειρά
κάθε 5η σειρά ξεκινώντας από την 3η σειρά
κάθε 3ο δένδρο κάθε 3ης σειρά αρχίζοντας από το 2ο δένδρο της 2ης σειράς (10%)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΟΥ
Γίνεται σε τρεις περιόδους ακολουθώντας διπλή σιγμοειδή καμπύλη όπως της ροδακινιάς.
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
Πολλαπλασιάζεται με ενοφθαλμισμό με όρθιο  πάνω σε υποκείμενα σπορόφυτα ή κλώνους ηλικίας 1-2 χρόνων.
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ
Σπορόφυτα αγριοκερασιάς
Κατάλληλο για αμμοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση
Ευαίσθητο σε ασβεστώδη εδάφη
Παρουσιάζει καλή συμβιβαστότητα με όλες τις ποικιλίες κερασιάς
2πορόφυτα μαχαλεπιού
Για αμμώδη, ξηρά και ασβεστώδη εδάφη
Δεν παρουσιάζει καλή συμβιβαστότητα με όλες τις ποικιλίες πχ.Τραγανά Εδέσσης
Ανθεκτικό στο Pseudomonas syringae και Meloidogyne incognita
ΚΛΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
F12/1
Για αμμοπηλώδη εδάφη με καλή αποστράγγιση
Ευαίσθητο στο ασβέστιο
Ανθεκτικό στο Pseudomonas syringae
Saint Lucie 64 SL 64
Για ξηρά, ασβεστώδη εδάφη
Stocton Morello
Για πηλώδη ή αργιλλοπηλώδη εδάφη
Ανθεκτικό σε υγρά εδάφη
Prunus fruticosa Pall
Για μέσης σύστασης εδάφη
Έχει αδύνατο ριζικό σύστημα
Σχηματίζει πολλές παραφυάδες
Colt
Για εδάφη μέσης σύστασης, βαθιά, γόνιμα, υγρά και με λίγο CaCO3
Είναι ευαίσθητο στην ξηρασία
Παρουσιάζει καλή συμβιβαστότητα
Δίνει δένδρα μικρά σε μέγεθος και με συμπαγή κόμη
Τα δένδρα μπαίνουν νωρίς σε καρποφορία
Είναι ανθεκτικό στο Pseudomonas monospruorum και στο Thielaviopsis basicola
Έχει ισχυρό ριζικό σύστημα
Είναι λιγότερο ανθεκτικό στο ψύχος από το F12/1
Προήλθε από διασταύρωση P.avium x P.pseudocerasus
Είναι ένα από τα καλύτερα υποκείμενα
Charger
Νέο υποκείμενο
Πιο ζωηρό από το Colt και λιγότερο από το F12/1
Vladimir (P.cerasus)
Δίνει δένδρα μικρότερα σε μέγεθος κατά 50% από ότι δίνει το F12/1
Έχει αδύνατο ριζικό σύστημα
Σχηματίζει πολλές παραφυάδες
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
(Σκληρόσαρκες)

1. Τραγανά Εδέσσης
Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου
Είναι ανθεκτική στο ψύχος
Επίδεκτή στη συντήρηση και μεταφορά
Είναι μία από τις καλύτερες ποικιλίες κερασιάς
Επικονιάστριες: Bigarream Napoleon, Lambert
Bigerream Burlat
Είναι προωθούμενη ποικιλία γιατί ωριμάζει πρώτη
Υστερεί σε ποιότητα από τα Τραγανά Εδέσσης
Είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο του καρπού από βροχή
Ωριμάζει το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου
Επικονιάστριες: B. Marmotte, Starking Hardy Giant, Van, B.Napoleon
Bigarream Napoleon
Ωριμάζει το 3ο πενθήμερο του Ιουνίου
Είναι πολύ ευαίσθητη στην παραγωγή διπλών καρπών και στο σχίσιμο των καρπών
Είναι καλύτερη ποικιλία για μεταποίηση
Επικονιάστριες: Τραγανά Εδέσσης, Φράουλα Βόλου
Lambert
Ωριμάζει μέσα Ιουνίου
Είναι επιδεκτή στη μεταφορά
Είναι ευαίσθητη στο σχίσιμο των καρπών
Ανθεκτική στο ψύχος
Επικονιάστριες: Τραγανά Εδέσσης, Van
Van
Ωριμάζει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου
Είναι επιδεκτή στη μεταφορά και πιο ανθεκτική στο σχίσιμο καρπών από τα Τραγανά Εδέσσης
Είναι πιο παραγωγική, μπαίνει νωρίς σε καρποφορία, είναι μικρότερο δένδρο και ωριμάζει νωρίτερα σε σχέση με τα Τραγανά Εδέσσης
Επικονιάστριες: Lambert, B.Napoleon
Starking Hardy Giant (Meyer)
Ωριμάζει το 1ο δεκαήμερο του Μαΐου
Είναι πολύ παραγωγική και ανθεκτική στο ψύχος
Επικονιάστριες: Lambert, Van, B.Burlat, B.Morreau
ΚΛΙΜΑ
Είναι δένδρο απαιτητικό σε κλιματικές συνθήκες. Θέλει αρκετό χειμερινό ψύχος, 600-1300h κάτω των 7ο C
Ευδοκιμεί σε περιοχές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση και με δροσερό καλοκαίρι
Οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ευαίσθητοι στους ανοιξιάτικους παγετούς
Κατά την περίοδο της άνθησης και ανάπτυξης των καρπών δεν πρέπει να υπάρχουν βροχές γιατί μειώνεται το ποσοστό καρπόδεσης, προκαλείται σχίσιμο καρπών κατά την έναρξη της ωρίμανσης και ευνοούνται οι μυκητολογικές ασθένειες
Υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι κατά τη διαφοροποίηση οφθαλμών προκαλούν την ανάπτυξη ανώμαλων ανθέων με 2 ύπερους με αποτέλεσμα την παραγωγή διπλών καρπών που στερούνται εμπορικής αξίας
Βροχή κατά την περίοδο της συγκομιδής που ακολουθείται από λιακάδα προκαλεί σχίσιμο των καρπών λόγω απορρόφησης του νερού δια του φλοιού των καρπών ωσμωτικά
Ψεκασμός με ΝΑΑ σε συγκέντρωση 1ppm, 30 ημέρες πριν από την άνθηση μπορεί να προκαλέσει μείωση του ποσοστού σχισίματος
ΕΔΑΦΟΣ
Η κερασιά εμβολιασμένη σε αγριοκερασιά δεν ανέχεται αργιλλώδη με κακή αποστράγγιση εδάφη. Κατάλληλα είναι τα αμμοπηλώδη ενώ τα αβαθή, ξηρικά, αμμώδη είναι ακατάλληλα
Αν το υποκείμενο είναι μαχαλέπιος ανέχεται τα αμμώδη εδάφη
Η κερασιά προσβάλλεται από το Verticilium dahliae και δεν πρέπει να φυτεύεται σε εδάφη όπου είχαν φυτευθεί πριν πατάτα, ντομάτα, μελιτζάνα, πεπονιά, μέντα, καπνός, βερικοκιά και αμυγδαλιά που είναι ευαίσθητα στο Verticilium
ΠΟΤΙΣΜΑ
Έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού όταν μαζί με την ανάπτυξη των καρπών παράγεται και η νέα βλάστηση
Χαρακτηρίζεται από έντονη διαπνοή των φύλλων τα οποία σε περίοδο ξηρασίας απορροφούν νερό από τους καρπούς και μειώνεται η παραγωγή
Το πότισμα πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες των δένδρων γιατί είναι ευαίσθητα σε υπερβολική υγρασία
ΛΙΠΑΝΣΗ
Για τον καθορισμό των λιπαντικών αναγκών της κερασιάς πρέπει να συνεκτιμώνται:
Το μήκος της βλάστησης
Το χρώμα των φύλλων
Την παραγωγή
Την ανάλυση φύλλων και εδάφους
Η εμπειρική λίπανση είναι:
15-20 μονάδες Ν / στρέμμα
5- 6 μονάδες Ρ / στρέμμα κάθε 2 χρόνια
10-15 μονάδες Κ / στρέμμα κάθε 2 χρόνια
ΑΖΩΤΟ
Αυξάνει τη βλάστηση και παραγωγή της κερασιάς που χρησιμοποιεί τις διάφορες μορφές Ν εξίσου καλά
Παρέχεται κάθε χρόνο 25-60kgr / στρέμμα
Προσοχή στη συνεχή χρησιμοποίηση νιτρικών γιατί προκαλεί αλκαλικότητα στο έδαφος και μειώνει το νερό του εδάφους
ΚΑΛΙΟ
Τα πιο πολλά εδάφη έχουν αρκετό κάλιο και η ποσότητα που προστίθεται είναι αυτή που απορροφούν τα δένδρα
Περίσσεια καλίου μαλακώνει τη σάρκα των κερασιών
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
Τα εδάφη έχουν αρκετό Ρ
Η ποσότητα που προστίθεται είναι αυτή που απορροφάται
Δεν επηρεάζεται η συνεκτικότητα της σάρκας
ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ Β
Προκαλεί χλωρωτικά συμπτώματα μεταξύ των νευρώσεων και περιφερειακή νέκρωση
Διορθώνεται με προσθήκη βόρακα
ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ Ζη
Εκδηλώνεται με χλωρωτικά συμπτώματα στα φύλλα και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
Διορθώνεται με ψεκασμούς με θειικό ψευδάργυρο
ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ Fe
Προκαλεί χλώρωση μεταξύ των νευρώσεων σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη
Διορθώνεται με παροχή χηλικού σιδήρου στο έδαφος σαν διάλυμα
ΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ
Στην κερασιά το ποσοστό καρπόδεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ότι στα άλλα είδη του γένους Prunus
Το αραίωμα δεν γίνεται με το χέρι γιατί είναι δαπανηρό
Η χρήση χημειοαραιωτικών δεν δίνει καλά αποτελέσματα
Η πιο καλή μέθοδος είναι με εκλεκτικό και κατάλληλο κλάδεμα
Η απομάκρυνση της κυψέλης νωρίτερα μειώνει επίσης το ποσοστό των καρπών που καρποδένουν

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
Η κερασιά έχει την τάση να αναπτύσσεται ορθόκλαδα χωρίς πλάγια βλάστηση
Τα πρώτα 10 χρόνια το κλάδεμα συνίσταται στην σύντμηση των κλάδων για σχηματισμό πλάγιας βλάστησης
Όταν σχηματιστούν αρκετά λογχοειδή γίνεται ελαφρύ κλάδεμα με σύντμηση ή αραίωση συμπλεκόμενων κλάδων και αραίωση συνωστισμένων ζωηρών, ορθόκλαδων κλάδων
ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Κριτήρια ωριμότητας:
Το χρώμα των καρπών (το πιο αξιόπιστο)
Τα διαλυτά στερεά
Η συνεκτικότητα της σάρκας
Οι ημέρες από την άνθηση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Τα κεράσια συγκομίζονται με το χέρι, μαζί με τον ποδίσκο, σε 1-2 χέρια
Δίνεται προσοχή να μην τραυματιστεί ο ποδίσκος και τα καρποφόρα λογχοειδή
Τα κεράσια για μεταποίηση συγκομίζονται μηχανικά και πρέπει να προψυχθούν με υδρόψυξη αμέσως στο εργοστάσιο
Το ethephon σε συγκέντρωση 250-100 ppm προάγει την αποκοπή των καρπών αλλά συνίσταται με επιφύλαξη
Τα κεράσια πρέπει να συλλέγονται κατά το δεύτερο δροσερό τμήμα της μέρας και κατά την συλλογή το έδαφος του οπωρώνα να διατηρείται υγρό για την διατήρηση της σπαργής των καρπών και ποδίσκων
Μετά τη συλλογή πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό μέρος, σκεπασμένα με υγρό καραβόπανο και να μεταφέρονται αμέσως σε ψυκτικούς χώρους
Συντηρούνται για 2 εβδομάδες σε 0οC και 95% υγρασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου